<

Представљање приручника за примену опортунитета кривичног гоњења

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији и Републичким јавним тужилаштвом 4. децембра 2019. године, у хотелу „Тами“ у Нишу, организовала семинар на тему „Представљање приручника за примену опортунитета кривичног гоњења“. Овом семинару присуствовали су заменици aпелационог јавног тужиоца из Ниша, као и јавни тужиоци, заменици јавног тужиоца и тужилачки помоћници из виших и основних тужилаштва са територија нишке и крагујевачке апелације.

 

Представљање приручника за примену опортунитета кривичног гоњења - Извор: Правосудна академија

На овом семинару обрађивале су се следеће области:
- Досадашња искуства и уочени проблеми у примени начела опортунитета кривичног гоњења и начини њиховог превазилажења;
- Услови за примену, субјекти предлагања, предлог и одлуке о предлогу за примену начела опортунитета кривичног гоњења;
- Обавезе осумњиченом у случају одлагања кривичног гоњења, појам, врсте, сврха, избор врсте обавезе, начин и рок извршења. Евиденција и надзор над извршењем обавеза из наредбе о одлагању кривичног гоњења;
- Решење о одбачају кривичне пријаве услед употребе начела опортунитета кривичног гоњења – доношење, садржај, достављање, поуке и правно дејство у смислу начела ne bis in idem.

Предавачи на овом семинару били су: др Станко Бејатовић професор Правног факултета у Крагујевцу и др Јасмина Киурски заменик Републичког јавног тужиоца.

<