<

Примена начела некажњавања жртава трговине људима

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

У сарадњи Правосудне академије и Мисије ОЕБС у Србији, дана 2.12.2019. године у Апелационом суду у Новом Саду, oдржан је семинар на тему “Примена начела некажњавања жртава трговине људима„ за судије прекршајних судова.

 

Примена начела некажњавања жртава трговине људима - Извор: Правосудна академија

Нa семинару су представљeнe смерницe за начело некажњавања жртава трговине људима у Србији судијама прекршајних судова, међународни правни оквир за примену начела некажњавања трговине људима, кривично дело трговине људима из члана 388 КЗ, значај благовремене и правилне идентификације жртава, начело забране протеривања и враћања (non-refoulement), начело некажњавања за незаконит улазак или боравак и примена начела некажњавања у прекршајном поступку.

Предавачи на овом семинару су били:
- Тамара Мировић заменик Републичког јавног тужиоца
- Проф. др Милан Жарковић професор Криминалистичко-полицијске академије
- Каменко Козарски председник Прекршајног суда у Новом Саду

<