<

Високи савет судства донео одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Високи савет судства донео одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији

Високи савет судства донео одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији - Извор: Правосудна академија
Високи савет судства донео одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији - Извор: Правосудна академија

Како је Правосудна академија и најавила да је 15. новембра 2019. године званично затражила од ДВТ-а и ВСС-а прошерење листе, након позитивне одлуке Државног већа тужилаца, објављујемо информацију, да је и Високи савет судства узео у обзир изузетан квалитет кандидата који су конкурисали за упис X генерације, те званично одобрио   проширење листе, односно укупан број полазника десете генерације.

Високи савет судства, на седници одржаној дана 26.11.2019. године, донео је  Одлуку да повећа број за 10  (десет) полазника почетне обуке који ће се уписати у Правосудну академију.

<