<

ЗКП – доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места

Аутор: Правосудна академија
Локација: Златибор

У сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији у хотелу „Мона“ на Златибору одржана је седма радионица у оквиру двогодишњег програма обуке јавних тужилаца и њихових заменика који је усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију према Законику о кривичном поступку са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

 

ЗКП – доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Извор: Правосудна академија

Учесници радионице били су јавни тужиоци и њихови заменици из Виших јавних тужилаштва у Ужицу и Новом Пазару, Основних јавних тужилаштва у Ужицу, Новом Пазару, Чачку, Горњем Милановцу, Пожеги и Пријепољу као и форензички техничари подручних полицијских управа.

Предавачи су били:
-Лепосава Вујановић Порубовић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
-др Наташа Радосављевић-Стевановић начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног центра за криминалистичку форензику MУП-а
-Наташа Момчиловић форензички вештак за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-a
-Милан Петровић форензички експерт за вештачење акцидената Националног центра за криминалистичку форензику МУП-a
-Ненад Аранитовић шеф Одсека за оперативну форензику Националног центра за криминалистичку форензику МУП-a

<