<

Посета чланова Националне мреже за заштиту људских права у Републици Србији канцеларији Савета Европе у Београду

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у сарадњи са канцеларијом Савета Европе, 26. новембра 2019. организовала састанак чланова Националне мреже судија и тужилаца за примену стандарда Европског суда за људска права у Републици Србији. Састанак је био одржан у просторијама Савета Европе, са циљем дефинисања активности за будуће облике сарадње и пружања подршке за даљи развој Мреже.

 

Посета чланова Националне мреже за заштиту људских права у Републици Србији канцеларији Савета Европе у Београду - Извор: Правосудна академија

Састанак је отворио шеф мисије Савета Европе, Тобиас Флесенкемпер и присутне ближе упознао са активностима, значајем и развојним путем Савета Европе. Шеф мисије је изнео оквирне смернице за даљи рад Националне мреже, о чему су говорили и остали представници канцеларије Савета Европе: Маја Мићић Лазовић, Валентина Боз и Данко Рунић.

Посети је поред представника Правосудне академије, присуствовало и 14 чланова Националне мреже, међу којима су биле судије основних и виших судова, али и заменица Вишег јавног тужилаштва у Београду као и заменица Привредног апелационог суда у Београду. Заменица директора Академије, Мајда Кршикапа, је истакла улогу и значај Националне мреже, указала на досадашње активности и изразила намеру да се успостави тешња сарадња са Саветом Европе по питању даљег рада и развоја Мреже. У заједничкој дискусији, подржани су резултати досадашњег рада и праксе, а фокус је усмерен на планирање будућих заједничких активности.

<