<

Примена одлука Комитета Уједињених нација против тортуре - округли сто

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Министарством правде, Тимом Уједињених нација за људска права у Србији и Београдским центром за људска права у просторијама Правосудне академије у Нишу, 27.11.2019. год. организовала округли сто на тeму: Извршење и примена одлука Комитета Уједињених нација, са посебним освртом на последњу одлуку Комитета против тортуре у којој је Србија проглашена одговорном за екстрадицију турског држављанина Џевдета Ајаза Турској.

 

Примена одлука Комитета Уједињених нација против тортуре - округли сто - Извор: Правосудна академија

Организовање оваквог скупа је имало за циљ изналажење заједничког одговора државе и цивилног друштва на питање како да се спровођење поступка екстрадиције у Републици Србији доведе у склад са правнообавезујућим међунaродним стандардима који се односе на апсолутну забрану мучења и другог суровог, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, а пре свега у складу са принципом забране протеривања (non-refoulement), који представља централну вредност сваког поступка принудног удаљења.

 Скуп је отворио директор Правосудне академије Ненад Вујић, а потом су излагали предтсавници Београдског центра за људска права: Ана Тркуља, Никола Ковачевић и Марко Штамбук.

Испред Министарства правде скуп је поздравио Владимир Вукићевић, а испред Тима Уједињених нација за људска права у Србији се обратила Ана Јанковић-Јовановић. Скупу је присуствовао око 16 учесника са простора нишке апелације.

<