<

Прекршај или пореско кривично дело

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У Институту за криминолошка и социолошка истраживања од 25. до 27. новембра 2019. одржана је пета по реду тродневна радионица намењена јавним тужиоцима и руководиоцима Сектора за контролу и начелницима регионалних одељења Сектора пореске полиције на тему разграничења прекршаја и пореских кривичних дела. Ове радионице реализоване су на основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе а уз помоћ пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију.

 

Прекршај или пореско кривично дело - Извор: Правосудна академија

Предавачи су били:
-Проф. Др. Милан Шкулић редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда Србије
-Др Јелена Костић научни сарадник Института за упоредно право
-Каменко Козарски председник Прекршајног суда у Новом Саду
-Златко Шкрипац судија Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду
-Иван Марковић заменик основног јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду
-Јасмина Милановић Ганић заменик тужиоца за организовани криминал
-Зоран Бурсаћ судија Првог основног суда у Београду
-Јована Стојановић и Љубисав Стојиљковић порески саветници PricewatershouseCoopers

Модератори дискусије били су Дејан Симић координатор у Сектору пореске полиције и Сена Папак координатор Сектора за контролу, Регионално одељење за контролу Нови Сад, Министарство финансија - Пореска управа

<