<

Државно веће тужилаца донело одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Државно веће тужилаца донело одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији

Државно веће тужилаца донело одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији - Извор: Правосудна академија
Државно веће тужилаца донело одлуку о проширењу броја корисника почетне обуке на Правосудној академији - Извор: Правосудна академија

Како је Правосудна академија и најавила још 15. новембра 2019. године, да ће због изузетног квалитета кандидата који су конкурисали за упис X генерације полазника званично затражити проширење листе, односно укупног броја полазника десете генерације.

Државно веће тужилаца, на седници одржаној дана 22.11.2019. године, сагласно члану 26. став 2. Закона  о Правосудној академији, донело је Одлуку о одређивању још 5 (пет) корисника почетне обуке десете генерације на Правосудној академији.

<