<

Распоред обука Правосудне академије за период 25.11 - 01.12.2019. године

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Kрагујевац, Ниш, Нови Сад, Краљево, Златибор

Распоред обука Правосудне академије за период 25.11 - 01.12.2019. године

 
Распоред обука Правосудне академије за период 25.11 - 01.12.2019. године
Распоред обука Правосудне академије за период 25.11 - 01.12.2019. године

,,Високотехнолошки криминал'' – кривично право
Београд 25.11.2019. године - Хотел ,,Метропол'' (семинар- 4 дана)

,,Еколошко право - основна обука'' – привредно право
Београд 25.11.2019. године - Правосудна академија (семинар - 4 дана)

,,Кривична дела против привреде'' – кривично право
Београд 25.11.2019. године - Правосудна академија, Грачаничка 18 (радионица - 3 дана)

,,Закон о бесплатној правној помоћи'' – грађанско право
Ниш 26.11.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

,,Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - измене и допуне закона'' – грађанско право
Београд 26.11.2019. године - Хотел ,,Парк'' (семинар - 1 дан)

,,Забрана мучења, нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања'' – људска права
Ниш 27.11.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

,,Одузимање имовинске користи проистекле из кривичних дела'' – кривично право
Београд 28.11.2019. године - Хотел ,,Зира'' (семинар - 2 дана)

,,Високотехнолошки криминал и заштита деце и малолетника'' – кривично право
Крагујевац 29.11.2019. године- Хотел ,,Шумарице'' (семинар - 1 дан)

,,Заштита података о личности'' – људска права
Београд 29.11.2019. године - Правосудна академија, Грачаничка 18 (семинар - 1 дан)

,,Дисциплинска одговорност судија'' – посебна знања и вештине
Нови Сад 29.11.2019. године - Апелациони суд (радионица - 1 дан)

,,Спорна питања у специјалистичким областима'' – привредно право
Крагујевац 29.11.2019. године - Хотел ,,Крагујевац'' (семинар - 1 дан)

,,Методологија за спровођење истраге у случајевима злостављања од стране полиције'' – људска права
Краљево 29.11.2019. године - Виши суд (семинар - 1 дан)

,,Увиђај као доказна радња'' – кривично право
Златибор 29.11.2019. године - Хотел ,,Мона'' (радионица - 1 дан)

,,Насиље у породици'' – кривично право
Београд 30.11.2019. године - Криминалистичко-полицијски универзитет (радионица - 1 дан)

,,Насиље у породици'' – кривично право
Краљево 30.11.2019. године - Полицијска управа Краљево (радионица - 1 дан)

<