<

Примена новог Закона о заштити података о личности

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија организовала је 15. новембра 2019. године семинар у просторијама Правосудне академије у Нишу, на тему „Примена новог Закона о заштити података о личности“.

 

Примена новог Закона о заштити података о личности - Извор: Правосудна академија

Семинару су присуствовале судије и судијски помоћници са територије нишке апелације.

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Закон о заштити података о личности, однос Закона и нових европских правила, секторски закони;
- Податак о личности;
- Обрада података, руководилац и обрађивач;
- Начела обраде података о личности;
- Права лица чији се подаци обрађују и њихова заштита.

Предавач на овом семинару био је проф. др Саша Гајин са Правног факултета Универзитета Унион у Београду.

<