<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 15.11.2019. у сали на трећем спрату Апелационог суда у Новом Саду одржали обуку ,,Дисциплинска одговорност судија“.

 

Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване су:
• Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
• Права судије против којег се води дисциплински поступак
• Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа)
• Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
• Дисциплински прекршаји (биће прекршаја), дисциплинске санкције и разрешење

Обуци је присуствовало 40 судија основних и виших судова са подручја новосадске апелације.

Предавачи:
- Цвета Кајевић Грубишић судија Основног суда у Вршцу и члан Дисциплинске комисије ВСС
- Саво Ђурић судија Апелационог суда у Новом Саду и члан ВСС

<