<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ,,ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 15.11.2019. у хотелу „Енвој Конференс“ у Београду одржали одржали обуку ,,Дисциплинска одговорност судија“.

 

Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване су:
• Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
• Права судије против којег се води дисциплински поступак
• Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа)
• Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
• Дисциплински прекршаји (биће прекршаја), дисциплинске санкције и разрешење

Предавачи:
- Марија Аранђеловић Јуреша судија Вишег суда у Београду, заменик дисциплинског тужиоца ВСС
- Александар Пантић судија Апелационог суда у Нишу, изборни члан ВСС
- Томислав Трајковић судија Вишег суда у Нишу, заменик дисциплинског тужиоца ВСС

<