<

Прекршај или пореско кривично дело

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

У Правосудној академији у Нишу је 12. 13. и 14. новембра одржан тродневни семинар стручног усавршавања руководилаца Сектора за контролу – теренска контрола, и начелника регионалних одељења Сектора пореске полиције. Овај семинар одржан је на основу потписаног споразума о сарадњи између Правосудне академије и Министарства финансија – Пореске управе.

 

Прекршај или пореско кривично дело - Извор: Правосудна академија

Семинар је реализован уз помоћ пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију.

Циљ овог семинара је био разграничење прекршаја и пореских кривичних дела.

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Прекршај или пореско кривично дело – уводни део;
- Улога пореске инспекције у реализацији имовинскоправног захтева оштећеног;
- Чињенице и докази у поступку утврђивања прекршаја, односно кривичног дела;
- Извршење прекршаја;
- Намера као основ за разграничење прекршаја и кривичног дела;
- Проблеми у доказивању и квалитет доказа за пореска кривична дела;
- Пореска кривична дела у судској пракси;
- Однос између прекршајних и кривичних судова (Ne Bis In Idem)

Предавачи на овој обуци били су:
Проф. др Станко Бејатовић редовни професор Правног факултета Универзитета у Крагујевцу, проф. др. Милан Шкулић редовни професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда Србије, др. Јелена Костић научни сарадник Института за упоредно право, Каменко Козарски председник Прекршајног суда у Новом Саду, Златко Шкрипац судија Прекршајног апелационог суда, одељење у Новом Саду, Иван Марковић заменик основног јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Јасмина Милановић Гајић заменик тужиоца за организовани криминал, Зоран Бурсаћ судија Првог основног суда у Београду и Јована Стојановић и Љубисав Стојиљковић порески саветници фирме Прајсвотерхаускуперс (PricewaterhouseCoopers).
Модератори дискусије били су: Дејан Симић координатор у Сектору пореске полиције и Сена Папак координатор Сектора за контролу Регионалног одељења Министарства финансија – Пореска управа за контролу Нови Сад.

<