<

Примена начела опортунитета кривичног гоњења

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

У Апелационом суду у Новом Саду 13.11.2019. године, Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији наставила је програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену законика о кривичном поступку, одржавањем Округлог стола на тему примене начела опортунитета кривичног гоњења. У сврху примене овог начела, на Округлом столу је представљен Приручник који пружа јасна и прецизна упутства првостепеним тужиоцима за примену овог начела чиме се омогућава јединствена примена овог принципа у свим првостепеним тужилаштвима.

 

Примена начела опортунитета кривичног гоњења - Извор: Правосудна академија

Поздравну реч учесницима Округлог стола упутила је руководилац Програма за људска права и кривично-правни систем Мисије ОЕБС-а у Србији Наташа Новаковић, док су предавачи били професор Правног факултета у Крагујевцу Станко Бејатовић, заменик Републичког јавног тужиоца Јасмина Киурски и Повереник за самосталност и заменик Републичког јавног тужиоца Горан Илић.

Теме округлог стола биле су:
- опште радње које тужилаштво предузима у овом процесу и временски оквир
- положај окривљеног у поступку примене начела опортунитета кривичног гоњења и врсте правних обавеза које се могу наложити окривљеном
- надзор издатих обавеза наметнутих окривљеном
- врсте кривичних дела за која је могуће одлагање кривичног гоњења
- односи и сарадња између субјеката у процесу примене начела опортунитета и његов утицај на рецидивизам

Округлом столу присуствовало је 23 носиоца јавнотужилачких функција.

<