<

Измене Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

У Апелационом суду у Нишу, дана 8. новембра 2019. године, у организацији Правосудне академије а уз подршку УСАИД пројекта „Владавине права“ и Министарства правде Републике Србије, одржана је обука поводом измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу који почиње да се примењује од 1. јануара 2020. године. Обуци су присуствовале судије основних судова са територије нишке апелације, као и јавни извршитељи.

 

Измене Закона о извршењу и обезбеђењу - Извор: Правосудна академија

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:
- Измене у општем делу Закона о извршењу и обезбеђењу
- Правни лекови и правна средства и непокретност као предмет извршења
- Нови концепт продаје непокретности и измене у другим средствима извршења и обезбеђења
- Скраћени извршни поступак и поступак за добровољно намирење новчаног потраживања пре покретања извршног поступка
- Електронска огласна табла

Предавачи на овој обуци били су: Никола Стошић судија Првог основног суда у Београду, Никола Бодирога професор Правног факултета Универзитета у Београду, Младен Пецељ јавни извршитељ, као и представници пројекта „Владавине права“ Соња Простран и Урош Полуга.

<