<

Сви кандидати су положили тест личности

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Обавештавамо кандидате који су 7. новембра 2019. године полагали тест личности, да су сви кандидати положили

Сви кандидати су положили тест личности
Сви кандидати су положили тест личности
Београд, 8. новембар 2019. године у 09:00 сати
Према Правилнику о садржини и начину полагања пријемног испита - Члан 11

Обавештавају се кандидати који су дана 07. новембра 2019.године полагали тест личности, да су сви кандидати положили тест и тиме стекли право полагања усменог дела пријемног испита

<