<

Објављене листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Kрагујевац, Ниш, Нови Сад

Листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита 4. новембра 2019. године

 

  

Правосудна академија објављује листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део пријемног испита 4. новембра 2019. године. Листе су постављене 4. новембра у 15:05 сати. Све листе са шифрама кандидата који су полагали писмени део испита:

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Београд

За апелацију Београд, листе са шифрама кандидата истакнуте су на вратима Правосудне академије, на адреси: Теразије бр. 41 и Грачаничка бр. 18.

Увид у тест, кандидати који су полагали у београдској апелацији, могу затражити искључиво на адреси Правосудна академија, Теразије бр. 41.

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Крагујевац

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Ниш

Листа са шифрама кандидата који су полагали писмени тест - место полагања Нови Сад

Листе са шифрама кандидата биће истакнуте по апелацијама, на свим местима на којима су кандидати полагали, на вратима, али и на вратима просторија Правосудне академије у Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.

Тест личности, одржаће се 07. новембра 2019. године са почетком у 10:00 сати на следећим локацијама:

  • У Београду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији београдске апелације – улица Грачаничка бр. 18 (Институт за криминолошка и социолошка истраживања)
  • У Крагујевцу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији крагујевачке апелације – у сали Правосудне академије (у поткровљу)  у Апелационом суду у Крагујевцу, ул. Трг војводе Радомира Путника број 4.
  • У Нишу - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији нишке апелације – Виши суд у Нишу, улица Вождовa бр.23. други спрат, сала бр. 90.
  • У Новом Саду - за кандидате који су се пријавили да полажу на територији новосадске апелације – Апелациони суд у Новом Саду, улица Сутјеска бр. 3, "мала" сала на III спрату

<