<

Измена Закона о извршењу и обезбеђењу

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

У организацији Правосудне академије, а уз подршку УСАИД Пројекта владавине права и Министарства правде Републике Србије, одржана је обука 1. 11. 2019. године у просторијама Апелационог суда у Новом Саду у великој судници на трећем спрату поводом измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу који почиње да се примењује 1. јануара 2020. године.

 

Измена Закона о извршењу и обезбеђењу - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије виших и основних судова и сарадници са територије новосадске апелације, као и јавни извршитељи.

Теме о којима се говорило обухватају:
• Измене у општем делу Закона о извршењу и обезбеђењу - Никола Стошић судија Првог основног суда у Београду
• Правни лекови и правна средства и непокретност као предмет извршења - Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду
• Нови концепт продаје непокретности и измене у другим средствима извршења и обезбеђења - Младен Пецељ јавни извршитељ
• Скраћени извршни поступак и поступак за добровољно намирење новчаног потраживања пре покретања извршног поступка - Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду
• Електронска огласна табла - Соња Павловић представник Пројекта владавине права

Соња Простран је била модератор обуке и представник Пројекта владавине права.

<