<

Примена начела опортунитета

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У Хотелу „Holiday Inn“ у Београду дана 30. 10. 2019. године, Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у Србији наставила је програм обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену законика о кривичном поступку, одржавањем Округлог стола на тему примене начела опортунитета кривичног гоњења. У сврху примене овог начела, на Округлом столу је представљен Приручник који пружа јасна и прецизна упутства првостепеним тужиоцима за примену овог начела чиме се омогућава јединствена примена овог принципа у свим првостепеним тужилаштвима.

 

Примена начела опортунитета - Извор: Правосудна академија

Поздравне речи учесницима Округлог стола упутили су директор Правосудне академије Ненад Вујић и руководилац Програма за људска права и кривично-правни систем Мисије ОЕБС-а у Србији Наташа Новаковић, док су предавачи професор Правног факултета у Крагујевцу Станко Бејатовић, заменик Републичког јавног тужиоца Јасмина Киурски и Повереник за самосталност и заменик Републичког јавног тужиоца Горан Илић.

Теме округлог стола биле су:

- опште радње које тужилаштво предузима у овом процесу и временски оквир

- положај окривљеног у поступку примене начела опортунитета кривичног гоњења и врсте правних обавеза које се могу наложити окривљеном

- надзор издатих обавеза наметнутих окривљеном

- врсте кривичних дела за која је могуће одлагање кривичног гоњења

- односи и сарадња између субјеката у процесу примене начела опортунитета и његов утицај на рецидивизам

Округлом столу присуствовало је 37 носилаца јавнотужилачких функција.

<