<

Измена Закона о обезбеђењу и извршењу

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

У Хотелу Крагујевац, дана 29. октобра 2019. године у организацији Правосудне академије, а уз подршку УСАИД Пројекта владавине права и Министарства правде Републике Србије, одржана је обука поводом измена и допуна Закона о извршењу и обезбеђењу који почиње да се примењује 1. јануара 2020. године.

 

Измена Закона о обезбеђењу и извршењу - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије привредних, виших и основних судова са територије крагујевачке апелације, као и јавни извршитељи.

Теме о којима се говорило обухватају:
• Измене у општем делу Закона о извршењу и обезбеђењу - Никола Стошић судија Првог основног суда у Београду
• Правни лекови и правна средства и непокретност као предмет извршења - Никола Бодирога, Правни факултет Универзитета у Београду
• Нови концепт продаје непокретности и измене у другим средствима извршења и обезбеђења - Младен Пецељ јавни извршитељ
• Скраћени извршни поступак и поступак за добровољно намирење новчаног потраживања пре покретања извршног поступка
• Електронска огласна табла - представнице Пројекта владавине права Соња Павловић и модератор обуке Соња Простран

<