<

Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС одржала је 23. октобра 2019. године, у Крагујевцу, у хотелу „Женева Лукс“ радионицу у оквиру програма обуке јавних тужилаца и њихових заменика, усмерену на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију, са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике.

 

Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Извор: Правосудна академија

Учесници радионице били су јавни тужиоци и њихови заменици из Виших јавних тужилаштава у Краљеву, Крагујевцу, Јагодини и Пожаревцу и Основних јавних тужилаштава у Крушевцу, Петровцу на Млави, Великом Градишту и Аранђеловцу. Радионица је организована и за форензичке техничаре подручних  полицијских управа из Смедерева, Бора, Зајечара, Јагодине и Ћуприје.

Предавачи су били:
• Лепосава Вујановић Порубовић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду
• Др Наташа Радосављевић-Стевановић начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а
• Наташа Момчиловић форензички вештак за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а
• Милан Петровић форензички експерт за вештачење акцидената Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а
• Ненад Аранитовић шеф Одсека за оперативну форензику Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а

<