<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија и Високи савет судства, уз подршку Пројекта ИПА 2016 ”ЕУ за Србију – Подршка Високом савету судства“, су 17. и 18. октобра 2019. године у сали Правосудне академије у Нишу одржали две обуке на тему ”Дисциплинска одговорност судија”.

 

Дисциплинска одговорност судија - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване су:
• Усклађеност домаћег правног оквира са међународним стандардима
• Права судије против којег се води дисциплински поступак
• Дисциплинска одговорност (циљ и правна природа)
• Положај судије/председника суда у дисциплинском поступку
• Дисциплински прекршаји (биће прекршаја), дисциплинске санкције и разрешење

Обукама су присуствовале судије Апелационог суда у Нишу као и судије виших, основних, привредних и прекршајних судова са подручја нишке апелације.

Предавачи на овим обукама су били:
- Александар Пантић, судија и изборни члан ВСС
- Томислав Трајковић, судија, заменик дисциплинског тужиоца ВСС
На првој обуци је била присутна и представница ГИЗ-а Ивона Симић, експерт за људске ресурсе.

<