<

Међународна сертификација у области истраживања превара и спречавања прања новца

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У петак, 18. октобра у сали Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду, Канцеларија за међународну помоћ, усавршавање и професионалну обуку у правосуђу Министарства правде САД и Правосудна академија представили су обуку за међународну сертификацију у области истраживања превара и спречавања прања новца. 

 

Међународна сертификација у области истраживања превара и спречавања прања новца - Извор: Правосудна академија

Међународно удружење сертификованих истражитеља превара (Association of Certified Fraud Exeminers, ACFE) је највећа на свету организација против превара која обезбеђује едукацију и сертификацију у области превенције и детекције превара. Са више од 85,000 хиљада чланова широм света, асоцијација смањује преваре у пословном окружењу широм света, бави се њиховом превенцијом и откривањем и осигурава поверење јавности у интегритет, објективност и професионализам унутар професије. Седиште организације је у Остину, Тексасу, а основана је 1988. године.

Међународно удружење сертификованих специјалиста за борбу против прања новца је највећа заједница специјалиста за борбу против прања новца и превенције финансијског криминала. Сертификат (CAMS) представља златни стандард и међународно је признат од стране финансијских институција, држава и регулатора као озбиљна професионална посвећеност заштити финансијског система против прања новца.

Циљ обуке је развијање и повећање капацитета тужилаца, полиције и службеника за везу за истраживање и процесуирање коруптивних предмета, финансијских превара и привредног криминала.

Обука је намењена професионалцима који су снажно мотивисани, заинтересовани за константан напредак и усавршавање, радознали, жељни нових знања и усмерени ка постизању циља.

<