<

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са Адвокатском комором из Ниша, 12. октобра у хотелу „Видиковац“ у Нишу, организовала обуку „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом“. Обуци су присуствовали адвокати са територије нишке апелације.

 

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица оштећена кривичним делом - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване на овој обуци биле су:
- разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку;
- материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, избор и изрицање кривичних санкција према малолетницима;
- процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова
примена у пракси;
- поједини проблеми у примени Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку;
- случајеви из праксе и материјални и процесни аспект;
- Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“.

Предавачи на овој обуци били су: Ненад Вујић директор Правосудне академије, др Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда, др Ивана Стевановић директор Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије и др Драган Обрадовић судија Вишег суда у Ваљеву.

<