<

AIRE центар и RAI представили Приручник о делотворном одузимању имовинске користи прибављене кривичним делом

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

AIRE Центар (Савети за индивидуална права у Европи) и Регионална антикорупциjска иницијатива (RAI) представили су данас Правосудној академији у Београду „Приручник о делотворном одузимању имовинске користи прибављене кривичним делом, у складу са европским и међународним стандардима“, као и „Приручник за обуку – Инструменти и најбоље праксе у међународној сарадњи за одузимање имовинске користи“.

 
„Приручник за обуку – Инструменти и најбоље праксе у међународној сарадњи за одузимање имовинске користи“
„Приручник за обуку – Инструменти и најбоље праксе у међународној сарадњи за одузимање имовинске користи“

Владан Јоксимовић, директор RAI Секретаријата, састао се са Ненадом Вујићем, директором и Мајдом Кршикапом, замеником директора Правосудне академије, и том приликом је уручио публикације које ће Правосудна академија, поред материјала који је већ развила у овој области, користити на програмима сталне обуке.
Обе публикације су развијене и објављене у оквиру двогодишњег регионалног пројекта „Јачање борбе против корупције у Југоисточној Европи кроз побољшање мера за одузимање имовине“ који финансира Владе Велике Британије.

Приручници имају за циљ да подрже и охрабре тужиоце, судије и практичаре са западног Балкана који раде у овој области, да у пракси примене постојећи законодавни оквир, алате и механизме за одузимање имовинске користи.

„Приручник о делотворном одузимању имовинске користи прибављене кривичним делом, у складу са европским и међународним стандардима“ пружа свеобухватан преглед међународних и европских стандарда о одузимању добити од криминала и корупције, представља рад надзорних тела Савета Европе у погледу тих стандарда и испитује заштитне мере који је развио Европски суд за људска права у примени Европске конвенције о људским правима. Такође, пружа свеобухватан преглед националних законодавстава свих правних система држава западног Балкана и објашњење концепта проширене конфискације кроз компаративну анализу.

 

„Приручник за обуку – Инструменти и најбоље праксе у међународној сарадњи за одузимање имовинске користи“ има за циљ да стручњацима који се баве одузимањем имовине представи примере најбоље праксе за међународну сарадњу. Такође, садржи релевантно међународно и европско законодавство, стандарде и механизме за међународну сарадњу и представља практично средство за истражитеље, тужиоце, судије и друге институције које учествују у праћењу и идентификацији имовине, замрзавању и одузимању имовине, конфискацији, укључујући и проширено одузимање имовинске користи и одузимање на основу неосуђивања, као и располагање међународном имовином

  • „Приручник о делотворном одузимању имовинске користи прибављене кривичним делом, у складу са европским и међународним стандардима“ - можете преузети овде
  • „Приручник за обуку – Инструменти и најбоље праксе у међународној сарадњи за одузимање имовинске користи“ - можете преузети овде.

<