<

Кривична дела против привреде

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Сарадњом Правосудне академије, Министарства правдеПривредне коморе Србије (Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа) и Пореске управе у Крагујевцу организована је тродневна радионица. Радионица је одржана од 1. до 3. октобра у Хотелу Шумарице у Крагујевцу.

 

Кривична дела против привреде - Извор: Правосудна академија

Теме које су обухваћене тродневном радионицом су биле:
- Прекршај или пореско кривично дело
- Однос између прекршајних и кривичних судова
- Улога пореске инспекције у реализацији имовинскоправног захтева
- Извршење прекршаја
- Намера као основ за разграничење прекршаја и кривичног дела
- Проблеми у доказивању и квалитет доказа за пореска кривична дела
- Чињенице и докази у поступку утврђивања прекршаја

Предавачи на обуци су били: проф. др Станко Бејатовић, проф. др Милан Шкулић, др Јелена Костић научни сарадник Института за упоредно право, Сена Папак координатор Сектора за контролу, одељење за контролу Нови Сад, Иван Марковић заменик основног јавног тужиоца у Трећем основном јавном тужилаштву у Београду, Дејан Симић координатор у Сектору пореске полиције, Златко Шкрипац судија Прекршајног апелационог суда у Новом Саду, Каменко Козарски председник Прекршајног суда у Новом Саду и Зоран Бурсаћ судија Основног суда у Београду.

<