<

Специјализација из области права детета

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија организовала је обуку „Специјализација из области права детета“. Обука је организована за новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области а неопходан им је за поступање у предметима за које је потребна посебна обука.

 

Специјализација из области права детета - Извор: Правосудна академија

Обука, којој су присуствовале судије са територије крагујевачке апелације, одржана је дана 4. октобра 2019. године у хотелу Крагујевац.

Теме које су обрађиване су:
- Заједничко и самостално вршење родитељског права
- Права детета
- Поступак у спору за заштиту права детета, вршење односно лишење родитељског права
- Грађанско-правна заштита од насиља у породици
На крају обуке, учесници су радили тест са питањима из поменуте области.

Предавачице на овој обуци биле су судије Апелационог суда у Крагујевцу Надежда Видић, Наташа Стевановић и Светлана Васиљевић. 

<