<

Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је по редовном програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника 4. октобра 2019. године, у сали Aпeлaциoнoг судa у Нoвoм Сaду нa пeтoм спрaту, одржала једнодневну обуку на тему „Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења“.

 

Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења - Извор: Правосудна академија

Обука је била намењена судијама и судијским помоћницима привредних судова из Нoвoг Сaдa, Срeмскe Mитрoвицe, Субoтицe и Зрeњaнинa.

Метод рада овог семинара садржао је:
-кратко уводно разматрање
-хипотетичке ситуације и анализа
-преношење искуства кроз дијалог

Предавачице на овој обуци биле су Снежана Марић судија Привредног апелационог суда и Драгица Лакић саветница Врховног касационог суда.

<