<

Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац

Правосудна академија је по редовном програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника 27. септембра 2019. године, у хотелу Крагујевац, одржала једнодневну обуку на тему „Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења“.

 

Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења - Извор: Правосудна академија

Обука је била намењена судијама и судијским помоћницима привредних судова из Чачка, Ужица, Крагујевца и Краљева.

Метод рада овог семинара садржао је:
- преношење искуства кроз дијалог
- хипотетичке ситуације и анализе 

Предавачице на овој обуци биле су Снежана Марић судија Привредног апелационог суда и Драгица Лакић саветница Врховног касационог суда.

<