<

Специјализација из области права детета

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је 26. и 27. септембра 2019. у сали Апелационог суда у Новом Саду организовала обуку „Специјализација из области права детета“. Обуци су присуствовале судије са подручја новосадске апелације (новоизабране судије и судије које не поседују сертификат из ове области).

 

Специјализација из области права детета - Извор: Правосудна академија

Теме које су обрађиване су:
• Припрeмe дeтeтa зa суд – улoгa судa у припрeми дeтeтa зa суд
• Сaслушaњe дeтeтa, слoбoднo изрaжaвaњe мишљeњa дeтeтa нa суду (фoрмирaњe и изрaжaвaњe мишљeњa, врeднoвaњe мишљeњa, кoмуникaциja сa дeтeтoм)
• Прeдaja и oдузимaњe мaлoлeтнoг дeтeтa – прoцeс плaнирaњa пoступкa и учeсници
• Прoцeнa нajбoљeг интeрeсa дeтeтa
• Заједничко и самостално вршење родитељског права
• Права детета
• Поступак у спору за заштиту права детета, вршење односно лишење родитељског права 
• Грађанскоправна заштита од насиља у породици
 На крају обуке, учесници су радили тест са питањима из поменуте области.

Предавачи на овој обуци били су :
Љиљана Марковић - специјални педагог
Микаина Стевановић - специјални педагог
Oливера Пејак Прокеш – судија Апелационог суда у Новом Саду
Тања Павловић Недељковић – судија Апелационог суда у Крагујевцу

 

Исти догађај, организован је и у Београду 25. и 26. септембра, 2019. године.

<