<

Правосудна академија на годишњој конференцији о људским правима и демократији у организацији ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија била је један од учесника на догађају (сиде евент) „Кривично гоњење злочина из мржње у Републици Србији“ у оквиру Годишње конференције о људским правима и демократији (Human Dimensions Implementation Meetings) одржаном 25. септембра 2019. године у Варшави, у организацији Мисије ОЕБС у Србији.

 
Циљ догађаја (side event) био је представљање резултата рада на јачању компетенција тужилаца за спровођење ефикасне и делотворне истраге у откривању и гоњењу злочина из мржње.
Годишња конференција  о људским правима и демократији (Human Dimensions Implementation Meetings) један је од највећих догађаја ове врсте у Европи који државама чланицама ОЕБС-а, цивилном сектору, међународним организацијама и свим заинтересованим странама пружа могућност размене мишљења, примера добре праксе и пружања савета за унапређење рада.
Правосудна академија на годишњој конференцији о људским правима и декомратији  у организацији  ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права
Тим Правосудне академије на годишњој конференцији о људским правима и демократији у Варшави, у организацији ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права - Извор; Правосудна академија

Панелисти су били: Јелена Јокановић, саветница у Мисији ОЕБС, Тамара Мировић, заменица Републичког јавног тужиоца, Милан Антонијевић, извршни директор Фондације за отворено друштво Србије, Љуба Слијепчевић, руководилац канцеларије Правосудне академије у Новом Саду и Андреа Делибашић, сарадница у Одељењу за истраживање и унапређење образовања Правосудне академије.

Правосудна академија у сарадњи са Мисијом ОЕБС у току 2018. и 2019.године организовала је осам семинара на тему Смернице за кривично гоњење злочина из мржње  на територији све четири апелације. Уводна и завршна активност била је процена предзнања полазника и утицаја образовних интервенција на развој њихових компетенција.

Правосудна академија на годишњој конференцији о људским правима и декомратији у организацији ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права - Извор; Правосудна академија
Правосудна академија на годишњој конференцији о људским правима и демократији у организацији ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права - Извор; Правосудна академија

 

Тамара Мировић, заменица Републичког јавног тужиоца говорила је о улози тужилаштва у кривичном гоњењу ових кривичних дела, значају јачања компетенција тужилаца у овој области и утицају на њихов ефикаснији рад давањем примера добре праксе.

Милан Антонијевић, извршни директор Фондације за отворено друштво Србије говорио је о раду цивилног сектора у овој области.

Љуба Слијепчевић и Андреа Делибашић из Правосудне академије представиле су до сада реализоване образовне активности у овој области. Објашњени су организациони и методолошки аспекти и детаљно је представљена евалуација семинара. 

У циљу подизања свести о нужности спровођења ефикасне и делотворне истраге у откривању и гоњењу учинилаца кривичних дела злочина из мржње према националним и међународним стандардима настала је писана публикација „Смернице за кривично гоњење злочина из мржње у Републици Србији“.

<