<

Дисциплинска одговорност судија

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ниш, Крагујевац, Нови Сад

У периоду од септембра 2019. до јуна 2020. године у организацији Правосудне академије уз подршку пројекта ИПА 2016 “ЕУ за Србију - подршка Високом савету судства”  биће одржано педесет обука на тему “Дисциплинска одговорност судија”.


Обуком ће бити обухваћени судови све четири апелације.

У Београду ће бити одржано 18 обука, у Нишу 9, у Kрагујевцу 12, а у Новом Саду 11 обука.

Предавачи на овим обукама ће бити чланови Високог савета судства, дисциплински тужиоци и чланови Дисциплинске комисије:
- Цвета Kајевић
- Марија Аранђеловић Јуреша
- Матија Радојичић
- Саво Ђурђић
- Мирјана Илић
- Александар Пантић
- Томислав Трајковић
- Бранислава Горавица
- Татјана Павловић Недељковић
- Гордана Вељовић
- Милевка Миленковић

<