<

Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је по редовном Програму за стручно усавршавање судија и судијских помоћника 20. септембра 2019. године, у сали Правосудне академије у Нишу, одржала једнодневну обуку на тему „Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења“.

 

Статусни банкарски спорови - банкарска гаранција и средства обезбеђења

Обука је била намењена судијама и судијским помоћницима привредних судова из Ниша, Лесковца и Зајечара.

Метод рада овог семинара садржао је:
-кратко уводно разматрање
-хипотетичке ситуације, анализа
-преношење искуства кроз дијалог

Предавачи су биле Снежана Марић, судија Привредног апелационог суда и Драгица Лакић, саветница Врховног касационог суда.

 

<