<

Представљена публикација Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Данас су у „Аеороклубу“ у Београду Пројекат за одговорну власт Америчке агенције за међународни развој (USAID) и Правосудна академија представили Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције.


Та публикација пружа смернице и практична упутства за истрагу, кривично гоњење и суђење кривичних дела корупције, а припремљена је након усвајања Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције.

 

Галерија фотографија са  представљања публикације "Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције" - Извор: Правосудна академија

Практикум треба да послужи и као материјал који ће се користити за осмишљавање будућих програма иницијалне обуке и усавршавања полазника Правосудне академије.

Испред Правосудне академије, присудне је поздравила заменица директора Академије, Мајда Кршикапа, која је истакла да је идеја практикума била да се креира практично писано средство које судијама пружа упутства за истрагу, кривично гоњење и суђење кривичних дела корупције. У његовој изради учествовали су представници кључних институција, Врховног касационог суда, Тужилаштва за организовани криминал, Вишег јавног тужилаштва и Министарства унутрашњих послова.

Како даље наводи, Практикум ће представљати радни материјал будућих обука на Правосудној академији, с обзиром да је Академија након усвајања Закона о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције који је у примени од 1. марта 2018. године, организовала велики број семинара и радионица у седиштима четири апелације.
Академија је благовремено припремила програме обуке, посебно имајући у виду да су уведени нови институти и нова организациона структура институција надлежних за спречавање и сузбијање корупције, која је захтевала и планирање и реализацију свеобухватне обуке кључних актера у борби против корупције у Републици Србији.

Закон о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције прописује обавезно похађање програма сталне обуке за носиоце правосудних функција, коју спроводи Правосудна академија. За припаднике полиције, у смислу овог закона, такође је прописана дужност похађања програма сталне обуке коју спроводи Правосудна академија у сарадњи са другим институцијама.

Током 2018. године, Правосудна академија је само у области кривичног права спровела 123 радионице, семинара и предавања, са 3531 учесником и 488 предавача. Сузбијање корупције и организованог криминала и финансијке истраге заузело је 13% од укупног броја одржаних обука у области кривичног права. Семинари су били реализовани на теме „Превенција и борба против корупције: Вођење финансијских истрага у борби против корупције“; затим „Тренинг тренера у области финансијских истрага“ и „Финансијске и кривичне истраге и оцена доказа“.

Кршикапа је посебно истакла да је током 2018. године обуку похађало 610 судија, тужилаца, припадника полиције и финансијских форензичара који чине ударне групе за борбу против корупције. Додатни квалитет обукама, дали си и међународни експерти и предавачи из праксе, који су своје велико искуство и знање у овој области несебично поделили са учесницима обука.

Практикум представља почетни корак у промовисању ефикасних метода борбе против корупције и усвајању добрих пракси кроз њихово спровођење. У њему су објашњени начини на које се најзначајнији међународни стандарди за борбу против корупције могу применити на националном нивоу. Поред тога, разрађене су стратегије и алати који се користе прилком спровођења проактивних истрага у предметима финансијског криминала и корупције, а наглашени су и практични ефекти који се могу постићи применом тих стандарда кроз добро планирану и спроведену истрагу.

Закон о организацији и надлежности државних органа у борби против организованог криминала, тероризма и корупције који је ступио на снагу у марту 2018. године, увео је у српско законодавство нове појмове финансијског форензичара, ударних група и службеника за везу. Увођење тих института и нова организациона структура институција надлежних за спречавање и сузбијање корупције, која се огледа у успостављању посебних одељења у судовима, јавним тужилаштвима и у Министарству унутрашњих послова, указали су на потребу бољег разумевања побољшане међуинституционалне сарадње, као и свеобухватнију обуку најзначајнијих актера у борби против корупције у Републици Србији.

Практикум за истраге и суђења кривичних дела корупције - Биљана Синановић, Бранкица Марић, Влатко Божовић, Драгана Стојадиновић, Горан Николић, Јелена. Т. Јаковљевић, др Јелена Костић

<