<

Распоред обука Правосудне академије за период 23.9 - 29.9.2019. године

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ниш, Крагујевац, Нови Сад, Суботица

Распоред обука Правосудне академије за период 23.9 - 29.9.2019. године

 
Распоред обука Правосудне академије за период 23.9 - 29.9.2019. године
Распоред обука Правосудне академије за период 23.9 - 29.9.2019. године

,,Израда нацрта првостепених судских одлука из грађанске материје’’ – грађанско право

Крагујевац 23.09.2019. године - Хотел ,,Шумарице’’ (семинар - 1 дан)

 

,,Породични закон - специјализација из области права детета’’ – грађанско право

Ниш 24.09.2019. године - Правосудна акдемија (семинар - 1 дан)

 

,,Породични закон - специјализација из области права детета’’ – грађанско право

Крагујевац 24.09.2019. године - Хотел ,,Крагујевац’’ (семинар - 1 дан)

 

,,Привредно - казнена одговорност правних и одговорних лица’’ – привредно право

Ниш 24.09.2019. године - Правосудна академија (семинар - 1 дан)

 

,,Породични закон - специјализација из области права детета’’ – грађанско право

Београд 25.09.2019. године - Правосудна акдемија (семинар - 2 дана)

 

,,Процена ризика државе - Национална процена ризика од прања новца и финансирања тероризма'' - кривично право

Суботица 25.09.2019. године - Хотел ,,Форум'' (радионица - 2 дана)

 

,,Породични закон - специјализација из области права детета’’ – грађанско право

Ниш 25.09.2019. године - Правосудна акдемија (семинар - 1 дан)

 

,,Дисциплинска одговорност судија’’ – посебна знања и вештине

Београд 25.09.2019. године - Правосудна академија, Грачаничка 18 (радионица - 1 дан)

 

,,Породични закон- специјализација из области права детета’’ – грађанско право

Нови Сад 26.09.2019. године - Апелациони суд (семинар - 2 дана)

 

,,Примена Закона о извршењу и обезбеђењу - банкарска гаранција’’ – привредно право

Крагујевац 27.09.2019. године - Хотел ,,Крагујевац’’ (семинар - 1 дан)

 

,,Примена Закона о спречавању насиља у породици’’ – кривично право

Београд 27.09.2019. године - Апелациони суд (семинар - 1 дан)

<