<

У организацији Правосудне академије, данас је на Институту за социолошка и криминолошка истраживања, одржан скуп посвећен бесплатној правној помоћи

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија је у јуну ове године са Институтом за социолошка и криминолошка истраживања потписала Споразум о сарадњи који предвиђа организацију заједничких стручних, научних и образовних скупова, али и реализацију других активности за које се заједнички установи да су од значаја.


 

Са скупа посвећеног бесплатној правној помоћи - Извор: Правосудна академија

Данашњи скуп, посвећен бесплатној правној помоћи, одржан је у сали коју су заједнички реновирали и опремили Институт за социолошка и криминолошка истраживања и Правосудна академија.

Учеснике је испред Правосудне академије поздравила заменица директора Мајда Кршикапа, која је тим поводом истакла да је након више од 10 година од доношења Устава, усвојен Закон о бесплатној правној помоћи, који ће се примењивати од 1.октобра 2019. године.

Ради добре примене и остваривање сврхе доношења, унапређивање приступа правди лицима којима је та помоћ потребна, Правосудна академија планира низ обука за различите пружаоце бесплатне правне помоћи, обуке у јединицама локалне самоуправе, у вези са одлучивањем о захтеву за остваривање права на бесплатну правну помоћ.
Усвајањем овог Закона, испуњена је и једна од основних обавеза РС у процесу приступања РС ЕУ, из Поглавља 23 – основна права, али је и део Националне стратегије за реформу правосуђа 2013 – 2018, кроз унапређење приступа правди и јачања заштите људских права.
Правосудна академија ће подржати одржавање обука кроз израду и укључивање плана за обуку пружалаца бесплатне правне помоћи, али и кроз подршку спровођењу промотивних активности ради што боље информисаности грађана о овом закону.

Проф. др Саша Гајин, професор права, активиста за људска права и члан радне групе за израду Закона о бесплатној правној помоћи тим поводом одржао је презентацију о бесплатној правној помоћи, а у представљању Закона учествовала је и представница Адвокатске коморе Србије, адвокат Биљана Бјелетић

 

<