<

Завршни испит седме генерације корисника почетне обуке

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

Правосудна академија, у својим просторијама у Београду, у периоду од 01. до 03. јула 2019. године, организује завршни испит седме генерације корисника почетне обуке.

 
Завршни испит седме генерације корисника почетне обуке од 01. до 03. јула 2019. године - Извор: Правосудна академија
Завршни испит седме генерације корисника почетне обуке од 01. до 03. јула 2019. године - Извор: Правосудна академија

Распоред полагања кандидата по данима

Млади правници ће бити у прилици да провере ниво стечених компетенција за обављање посла судије основног суда (кривица и парница) и заменика јавног тужиоца кроз симулације суђења.

У циљу оспособљавања за самостално,стручно и ефикасно вршење судијске и тужилачке функције почетна обука усмерена је на развој техничких, функционалних и организационих, аналитичких и социјалних и личних компетенција из области грађанксе, кривичне и прекршајне материје кроз менторски рад и стручно усавршавање полазника.

Завршни испит дефинисан је Законом о Правосудној академији ("Сл.гласник РС", бр. 104/2009, 32/2014 – одлука УС и 106/2015) чланови 37 -39 и Правилником о полагању завршног испита

Петочлану комисију чине:

  1. Гордана Комненић, судија Апелационог суда у Београду
  2. Милена Рашић, судија Апелационог суда у Београду
  3.  Мирјана Грујичић, судија Вишег суда у Београду
  4.  Светлана Алексић, судија Вишег суда у Београду - посебно одељење Вишег суда за организовани криминал
  5.  Томислав Килибарда, Апелациони јавни тужилац у Београду

Оцењиваће кандидате оценама од 1 до 5 са посебним освртом на следеће критеријуме:

- управљање поступком,
- правна аргументација и
- општи утисак излагача

Правосудна академија VII генерацији корисника почетне обуке жели пуно успеха на испиту!

<