<

Објављен усаглашен Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Министарство правде

Аутор: Министарство правде
Локација: Београд

Министарство правде објавило је на својој интернет презентацији нову верзију ревидираног Акционог плана за Поглавље 23, који је резултат вишемесечног консултативног процеса како са правосудним институцијама, тако и са организацијама цивилног друштва.


Објављен усаглашен Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Извор: Министарство правде
Објављен усаглашен Нацрт ревидираног Акционог плана за Поглавље 23 - Извор: Министарство правде

Наведена верзија ревидираног Акциoног плана прослеђена је и Европској комисији у Брисел, чији ће експерти дати мишљење и препоруке за даље унапређење текста ревидираног Акционог плана за поглавље 23.

Министарство правде наглашава да ће након усаглашавања текста са препорукама из Брисела, поново бити отворена јавна расправа у циљу наставка транспарентног и инклузивног процеса израде финалне верзије Ревидираног акционог плана за Поглавље 23.

Такође, министарство подсећа да је консултативни процес измене наведеног документа отпочео још средином 2018. године, када је преко педесет институција, које су носиоци активности у испуњавању мера и циљева из Акционог плана за Поглавље 23, узеле учешће у изради документа. Поред тога, Министарство правде је организовало и округле столове за представнике цивилног сектора, чији су коментари били од велике важности приликом ревидирања текста Акционог плана, што показује и чињеница да је више од половине од укупног броја НВО препорука усвојено.

Поред текста Ревидираног акционог плана за Поглавље 23, на интернет презентацији Министарства правде, сви заинтересовани могу наћи и Извештај у коме се објашњава које су све организације цивилног друштва послале своје коментаре, да ли су они усвојене или нису, са образложењем зашто нису, уколико је то случај.

Једна од битних новина у тексту Ревидираног акционог плана за Поглавље 23 односи се на формирање посебног Координационог тела Владе Републике Србије, чија ће улога бити да прати ефикасност спровођења мера и циљева из Акционог плана. Такође, исто тело ће имати за задатак да прати и имплементацију активности из Стратегије развоја правосуђа за период 2019-2024. године, чија се израда паралелно одвија са процесом ревизије Акционог плана за Поглавље 23.

Овакав приступ треба да резултира постизањем максималне ефикасности механизма праћења дефинисаних активности, као и да обезбеди објективне извештаје кроз јачање одговорности за резултате спровођења Акционог плана и Стратегије код самих носилаца мера и активности. Рокови предвиђени у Акционом плану за Поглавље 23 једнако су дефинисани и за спровођење мера из Стратегије.

<