<

Радионица о примени Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд

У организацији Правосудне академије у сарадњи са тимом пројекта „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприступних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију, одржана је још једна радионица.

Тема ове иначе друге радионице је била примена Закона о организацији и надлежности државних органа у сузбијању организованог криминала, тероризма и корупције – Анализа судске праксе коруптивних предмета у другом степену, спорна питања судија из другог степена.

Радионица је била намењена судијама апелационих судова у циљу размене досадашњих искустава у примени Закона као и дискусије о темама:

  • Разговор и решавање спорних питања са финансијским форензичарима и тужиоцима који имају сарадњу са њима
  • Пречесто коришћење посебних доказних радњи
  • Статус форензичара
  • Примери из судске праксе

Радионици која је одржана у хотелу „Мусеум“ (Museum) у Београду су присуствовали и тужиоци Специјалног тужилаштва за организовани криминал и Посебног одељења за борбу против корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду као и финансијски форензичари оба поменута тужилаштва.

<