<

Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом

Аутор: Правосудна академија
Локација: Нови Сад

Правосудна академија је 17. маја 2019. године у оквиру редовног програма одржала семинар на тему „Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом“. Обука је одржана у згради Апелационог суда у Новом Саду у Великој расправној сали Вишег суда на трећем спрату.


 
Малолетници као учиниоци кривичних дела и малолетна лица као оштећена кривичним делом - Извор: Правосудна академија

Семинар представља основну обуку ради стицања сертификата о посебним знањима у вези са малолетницима као учиниоцима кривичних дела и малолетницима оштећених кривичним делом, а организован је за судије, тужиоце и заменике тужилаца са подручја новосадске апелације.

На семинару су представљене следеће теме:

  • Материјално право у Закону о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица; избор и изрицање кривичних санкција према малолетницимa
  • Процесне одредбе из Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица и њихова примена у пракси
  • Европска конвенција о људским правима са освртом на концепт „Правосуђе по мери детета“ као и напомене и разлози за доношење новог Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и заштити малолетних лица у кривичном поступку.

Предавачи на овој обуци су били проф. др Милан Шкулић професор Правног факултета Универзитета у Београду и судија Уставног суда Републике Србије, др Ивана Стевановић директорка Института за криминолошка и социолошка истраживања и чланица Савета за права детета Владе Републике Србије и Ненад Вујић директор Правосудне академије.

<