IPA 2012 - Подршка Европске уније Правосудној академији

Главне активности пројекта укључују:

 • Спровођење анализа судске праксе Европског суда за људска права у предметима против Републике Србије, као и другим предметима који могу да буду значајни за носиоце правосудних функција у Републици Србији
 • Успостављање преко интернета „система за укрштање“ који би повезивао одредбе националних прописа са релевантним нормама Европске конвенције о људским правима, судском праксом Европског суда за људска права, као и израђеним правним концептима
 • Спровођење анализе високог броја представки пред Европским судом за људска права и уставних жалби пред Уставним судом Републике Србије, уз препоруке за решавање тих проблема
 • Формулисање препорука за унапређење методологије за доношење судских одлука и припрему кратких анализа пресуда, као и организовање семинара за упознавања носилаца правосудних функција са формулисаним препорукама
 • Успостављање мреже судија и тужилаца који су специјализовани за Европску конвенцију о људским правима
 • База података која ће укључити одабране одлуке Европског суда за људска права, и обука особља за њено одржавање
 • Процена потреба како би се идентификовали будући захтеви за обукама у оквиру правосудног система
 • Општи преглед постојећих наставних планова и програма за почетну и сталну обуку, која је праћена одговарајућом анализом , а све у циљу унапређења наставног плана и програма
 • Упоредна анализа наставног плана и програма у сродним институцијама у државама чланицама ЕУ
 • Препоруке и подршка за унапређење постојећих и израда нових модула у оквиру приоритетних правних области
 • Семинари и радионице у оквиру почетне и сталне обуке за јачање компетенција носилаца правосудних функција
 • Упоредна анализа садашњег система менторства, као и система релевантних институција у земљама ЕУ које су надлежне за обуку носилаца правосудних функција уз препоруке за унапређење система
 • „Смернице за оцењивање рада ментора“ и подршка Правосудној академији у спровођењу препорука
 • „Приручник за менторе“ ради унапређења методологије рада, пружајући подршку Правосудној академијиу организовању његове промоције
 • Сарадња и контакти са релевантним правним институцијама, као и правосудним образовним институцијама у региону и државама чланицама ЕУ
 • Анализе постојеће ситуације у вези са тренутно доступним могућностима и будућим потребама информационог система Правосудне академије