Подршка праћењу домаћих суђења за ратне злочине (фаза 2)

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна Академија је у сарадњи са ОЕБС-ом у оквиру пројекта „Подршка праћењу домаћих суђења за ратне злочине (фаза 2)" организовала семинар под називом "Поступање са сведоцима и оштећенима у предметима ратних злочина". Семинар је одржан 21. фебруара 2019. године у хотелу „Москва” у Београду.

 
Подршка праћењу домаћих суђења за ратне злочине (фаза 2) - Извор: Правосудна академија
Семинару су присуствовале судије и судијски помоћници одељења за ратне злочине Вишег и Апелационог суда у Београду, заменици тужилаца за ратне злочине и тужилачки помоћници Тужилаштва за ратне злочине у Београду као и припадници МУП-а који поступају у предметима ратних злочина.
Предавачи на овом семинару су били: др Александар Фалаџић - Одсек за истраге и подршку сведоцима Тужилаштва Босне и Херцеговине, мр Алма Тасо - Одсек за подршку сведоцима Суда Босне и Херцеговине, Славица Пековић - Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима Вишег суда у Београду и Миољуб Виторовић - Служба за информисање и подршку оштећенима и сведоцима Тужилаштва за ратне злочине.