Напредна обука за односе са јавношћу – презентација медијације у медијима

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 15. јануара, у складу са годишњим програмом  обуке за 2019. годину, организовала у Нишу, у сали Правосудне академије, радионицу под називом „Напредна обука за односе са јавношћу – презентација медијације у медијима“.


 
Напредна обука за односе са јавношћу – презентација медијације у медијима - Извор: Правосудна академија
Циљ ове радионице је био да полазници стекну знања и напредне вештине за промоцију медијације, посебно у медијима и у односима са јавношћу, као и да буду што ефикаснији у вези са успешним функционисањем медијације како би се смањио број предмета и подигла ефикасност у раду судова.
Овој радионици су присуствовали председници и портпароли основних и виших судова са територије нишке апелације, као и руководиоци инфо служби за медијацију.
Предавач је била Мирјана Голубовић начелник одељења за посебна знања и вештине Правосудне академије.