Израда првостепених одлука из прекршајне материје

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је 10. децембра 2018. године, у просторијама Академије у Београду, реализовала једнодневни семинар за судије и судијске помоћнике прекршајних судова на тему: „Израда првостепених одлука из прекршајне материје.“

 
Израда првостепених одлука из прекршајне материје - Извор: Правосудна академија
Предавачи на семинару су били Милан Мариновић председник Прекршајног суда у Београду, Леонида Поповић председник Прекршајног апелационог суда,  Биљана Гавриловић судија Прекршајног апелационог суда и Снежана Андрејевић судија Врховног Касационог суда у пензији.
Присуствовало је преко двадесет учесника из београдске апелације.