Радионица за ефикасно управљање поступком у предметима привредног криминала и корупције

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш
Извор: Правосудна академија
Тим пројекта под називом „Превенција и борба против корупције“ који је финансиран из претприсутних фондова ИПА 2013 програма ЕУ за Србију, у сарадњи са Министарством правде, Републичким јавним тужилаштвом и Правосудном академијом, организовао је радионицу за ефикасно управљање поступком и употребом посредних доказа у предметима привредног криминала и корупције.

 
Ниш, 04.12.2018. Радионица - Извор: Правосудна академија
Радионица је одржана у Вишем суду у Нишу 4. децембра. 
Радионица је била намењена учесницима из Вишег суда и Вишег јавног тужилаштва из Ниша, као и судијама и судијским помоћницима из Апелационог суда из Ниша.
На овој радионици су обрађене следеће теме:
  • активно управљање поступком
  • планирање рочишта за главни претрес
  • припрема оптужнице
  • посредни докази
  • демонстративни докази
  • вештачења и саслушање судског вештака
  • употреба извештаја финансијског форензичара као доказа

Предавачи на овој обуци су били Биљана Синановић судија Врховног касационог суда, заменик Републичког јавног тужиоца Мирко Радисављевић и судија Малколм Симонс.