Употреба и администрирање електронске базе судске праксе

Аутор: Правосудна академија
Извор: Правосудна академија
Данас је у организацији Правосудне академије и пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“, организована обука за судске ИКТ администраторе на тему „Употреба и администрирање електронске базе судске праксе“.
 
 
Употреба и администрирање електронске базе судске праксе - Извор: Правосудна академија
Електронска база судске праксе је развијена током 2017. године и од почетка је пројектована тако да подржи судску праксу свих домаћих судова друге и треће инстанце, али и бројних међународних судова и организација.  
Циљ базе је да омогући хоризонтално и вертикално повезивање судова у смислу потпуног међусобног увида у судску праксу, а судији или судијском помоћнику који разматра одређено правно питање, омогућава да брзо и лако провери да ли се o том питању већ одлучивало и на који начин.
Електронску базу судске праксе и начине рада у њој презентовали су ИКТ експерти пројекта „ЕУ за Србију - Подршка Врховном касационом суду“ - Драган Обреновић и Дарко Михајловић. 
Обуци која је одржана у Правосудној академији у Београду присуствовали су ИКТ администратори из Врховног касационог суда, као и администратори из апелационих, виших и основних судова са територије београдске и новосадске апелације. 
Следећа презентација за ИКТ администраторе из апелационих, виших и основних судова са територије нишке и крагујевачке апелације биће одржана у среду 28. новембра 2018. године у просторијама Правосудне академије у Вишем суду у Нишу.