Обука - Суђење у разумном року 1

Аутор: Правосудна академија
Локација: Београд, Ужице
Извор: Правосудна академија
Једнодневним радионицама које су паралелно одржане у Београду и Ужицу, Правосудна академија у сарадњи са Саветом Европе и УСАИД Пројектом владавине права наставила је спровођење обуке на тему права на суђење у разумном року за председнике и судије основних и привредих судова, као и представнике Државног правобранилаштва.
 
 
Фотографије са данашњих радионица у Београду и Ужицу - Извор: Правосудна академија

Како би се учесницима приближила пракса Европског суда за људска права и домаћих судова у овој материји, на обуци су представљена и анализирана два домаћа случаја у којима су примењени стандарди Европског суда.

Такође, на обуци је представљено и Упутство за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року, како би се омогућила његова несметана примена. За само два месеца примене Упутство је дало значајне резултате - поднето је 197 предлога за вансудско поравнање, од чега је 134 послато на потписивање, а 13 је закључено.

Учесници су имали прилике и да се упознају са Е-јурис апликацијом Правосудне академије, која садржи базу судске праксе Европског суда за људска права на српском језику, што судијама пружа значајне олакшице у свакодневном раду.