Одржана обука Правосудне академије у сарадњи са тимовима пројеката Савета Европе и УСАИД

Аутор: Правосудна академија
Локација: Крагујевац
Извор: Правосудна академија

Правосудна академија је у сарадњи са тимовима пројеката Савета Европе и УСАИД, организовала обуку на тему "Пракса Европског суда за људска права и примену Упутстава за унапређење и промоцију поступка закључења и извршења вансудског поравнања у поступцима за заштиту права на суђење у разумном року".


 
 
Фотографије са обуке у Крагујевцу
Извор: Правосудна академија
 
Предавачи на овој обуци су били: Ненад Вујић директор Правосудне академије, др Наташа Плавшић заменик Државног првобраниоца и заступник Републике Србије пред Европским судом за људска права, Биљана Николић судија Апелационог суда у Крагујевцу и председник Вишег суда у Краљеву, Дубравка Дамјановић председник Апелационог суда у Крагујевцу, Александар Стојановић из Правосудне академијеи Соња Павловић из организације УСАИД, Пројекат владавине права.

На обуци је било речи о критеријумима за оцену дужине трајања поступка и праву на правичну накнаду, унапређењу поступка закључења и извршења вансудског поравнања, анализи домаћих случајева у којима су примењени стандарди Европског суда за људска права и о е-апликацији Правосудне академије тј. о бази судске праксе Европског суда за људска права на српском језику.