Професионална етика у превенцији и борби против корупције 3

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је организовала обуку под називом „Професионална етика у превенцији и борби против корупције“ у Нишу, 20. јуна, у сали Правосудне академије.


 

Професионална етика у превенцији и борби против корупције - Извор: Правосудна академија

Обуци су присуствовале судије прекршајних судова са територије нишке апелације.

Циљ ове обуке је био да учесници стекну вештине за препознавање и решавање етичких дилема и ризичних ситуација у пракси, уз примену етичког кодекса и антикорупцијских алата.

Теме које су се обрађивале на овој обуци биле су:

  • Професионална етика
  • Компетенције за препознавање и решавање етичких дилема у пракси – примена етичког кодекса у решавању етичких дилема
  • Превенција и решавање ризичних ситуација за настанак корупције
  • Корупција и антикорупцијске алатке
  • Одговорност за етичко поступање

Предавач на овој обуци била је Тамара Томашевић сениор експерт ЕУ пројекта.