Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места

Аутор: Правосудна академија
Локација: Ниш

Правосудна академија је у сарадњи са мисијом ОЕБС-а у Србији 11. јунa 2019.год. у хотелу „Тами Резиденс“ у Нишу, организовала радионицу „Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места“.


 

Доказна радња увиђаја и изузимање микротрагова приликом форензичке обраде лица места - Извор: Правосудна академија

На овој радионици учествовали су заменици јавних тужилаца из виших и основних тужилаштва, као и форензички техничари свих полицијских управа са територије нишке апелације.

Радионица представља наставак програма обуке носилаца јавнотужилачких функција за примену Законика о кривичном поступку.

Програм едукације осмишљен је да обухвати образовне потребе јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца у области примене Законика о кривичном поступку.

Циљ обуке је и да се помогне око преласка са претежно инквизиторског на поступак са израженим адверсарним карактеристикама.

Кроз процесуирање и доказивање појединих кривичних дела, програм је посебно усмерен на овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију по Законику о кривичном поступку, практичне примере остваривања овлашћења јавног тужиоца у односу на полицију по важећим нормативним решењима, са посебним освртом на доказну радњу увиђаја и унапређење знања јавних тужилаца из области криминалистике. У овом циклусу обука обухваћени су и форензички техничари свих полицијских управа са територије Републике Србије. Тема је била форензичка обрада лица места у складу са новоуспостављеном методологијом обављања појединих врста вештачења, која је проистекла као финални резултат Твининг пројекта „Борба против организованог криминала, компонента 2“.

Ова потреба дефинисана је и у оквиру Препорука из извештаја експерата из форензичких центара у Висбадену и Минхену, а након имплементације поменутог пројекта.

Прво предавање је поверено представнику тужилаштва у циљу указивања на значај форензичке обраде лица места као доказне радње, док су се у наставку обрађивале тематске целине у предметној области.

Теме које су се обрађивале на овој радионици биле су:

  • Значај форензичке обраде лица места у процесуирању кривичних дела
  • Честице заостале након испаљивања ватреног оружја и микротрагови стакла
  • Микротрагови боја/влакана
  • Микротрагови пожара/експлозија
  • Студија случаја и практична вежба

11.06. су предавачи били: Лепосава Вујановић-Порубовић заменик Вишег јавног тужиоца у Београду, др Наташа Радосављевић Стевановић начелник Одељења за физичко-хемијска и токсиколошка вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а, Наташа Момчиловић и Јана Антонијевић вештаци за физичко-хемијска вештачења Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а и Леонид Николић вештак за оперативну форензику Националног центра за криминалистичку форензику МУП-а.